საარჩევნო სუბიექტის – „დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა – ქდმ” – საარჩევნო პროგრამა

1089

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: საარჩევნო სუბიექტის – „დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა – ქდმ” – საარჩევნო პროგრამა