გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ 4 ვაკანსია გამოაცხადა

237

გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ 4 ვაკანტურ პოზიციაზე ვაკანსია გამოაცხადა.

ვაკანსია გამოცხადებულია შემდეგ პოზიციებზე:

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

დაინტერესებულმა პირებმა კონკურსში მონაწილეობისთვის რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე: www.HR.gov.ge უნდა გაიარონ.