არასამთავრობოები თვითმმართველი ქალაქების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ

977