საარჩევნო სუბიექტის – „საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა” – საარჩევნო პროგრამა

770

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: საარჩევნო სუბიექტის – „საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა” – საარჩევნო პროგრამა