საარჩევნო სუბიექტის – „ზვიად ძიძიგური – საქართველოს კონსერვატიული პარტია” – საარჩევნო პროგრამა

100