საარჩევნო სუბიექტის – “შეცვალე საქართველო” – საარჩევნო პროგრამა

178

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: საარჩევნო სუბიექტის – “შეცვალე საქართველო” – საარჩევნო პროგრამა