საარჩევნო სუბიექტის – “ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა” – საარჩევნო პროგრამა

973

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: საარჩევნო სუბიექტის – “ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა” – საარჩევნო პროგრამა