თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება

558

იხილეთ დოკუმენტი: თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება