თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება

261

იხილეთ დოკუმენტი: თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება