თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება

187

იხილეთ დოკუმენტი: თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულება