საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

მეტის წაკითხვა

ცვლილებები “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში”

ცვლილებები ეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანებას; გამგებლებისა და გამგეობებისთვის სახელის შეცვლას და მათთვის მერის და,

მეტის წაკითხვა

გორის, თელავის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, ახალციხეს, ამბროლაურისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიულ ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით

2014 წლის 5 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. კოდექსის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დამატებით საქართველოს შვიდ

მეტის წაკითხვა