საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კონსტიტუცია მსგავსი სიახლეები რა წერია ადგილობრივ თვითმმართველობაზე კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში როგორც ცნობილია, საქართველოს ახლად არჩეული პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის მიერ

მეტის წაკითხვა

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” მსგავსი სიახლეები მაკრახიძე: საჯარო სექტორის თანამშრომლებს რატომ უნდა სჭირდებოდეთ შეხსენება, ვის უნდა მისცენ ხმა წინა სტატია “ქართული

მეტის წაკითხვა

კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”

კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ” მსგავსი სიახლეები საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო

მეტის წაკითხვა

საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”

საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი” მსგავსი სიახლეები საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” კანონი “საჯარო სამსახურის

მეტის წაკითხვა

ცვლილებები “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში”

ცვლილებები ეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანებას; გამგებლებისა და გამგეობებისთვის სახელის შეცვლას და მათთვის მერის და,

მეტის წაკითხვა

საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”

საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მსგავსი სიახლეები საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” კანონი “საჯარო

მეტის წაკითხვა

გორის, თელავის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, ახალციხეს, ამბროლაურისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიულ ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით

2014 წლის 5 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. კოდექსის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დამატებით საქართველოს შვიდ

მეტის წაკითხვა

საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”

საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” მსგავსი სიახლეები საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” კანონი “საჯარო

მეტის წაკითხვა