„თვითმმართველობის რეფორმის გამოწვევები – თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის პერსპექტივები“.

1037