რა წესით აირჩევიან გამგებლები? მერები ?

496
თვითმმართველი   ერთეულის   აღმასრულებელ   ორგანოთა ხელმძღვანელები  (გამგებელი  სოფელში/თემში  და  მერი  -  ქალაქში)    არჩეულ  იქნებიან პირდაპირი წესით, 2 წლის ვადით

Did this answer your question?