№46 ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№46 ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№45 ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№45 ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი მეორე ტური – №36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი მეორე ტური – №35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№29 ყაზბეგის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№29 ყაზბეგის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი მეორე ტური – №29 ყაზბეგის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა