გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები – №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები – №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი 

მეტის წაკითხვა

თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების

მეტის წაკითხვა