სამუშაო ჯგუფი

კონსტანტინე კანდელაკისამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
ლიზა სოფრომაძე რეგიონის განვითარების ცენტრი
თინათინ ბოლქვაძეფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"
მაგდა პოპიაშვილი საქართველოს მედია კლუბი
ზვიად დევდარიანისამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა)
დავით ლოსაბერიძეადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი
გიორგი მესხიძეკივიტას გეორგიკა
ანა მარგველაშვილისათემო განვითარების ცენტრი
ირინე ხანთაძეკონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი
ვაჟა სალამაძესამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
არჩილ ცერცვაძესამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
ლელა ტალიურისაქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
მიხეილ ბენიძესამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
ელენე ნიჟარაძესამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება