თეგი: კულტურის სტრატეგია

კულტურის სტრატეგია – 2025

სარჩევი: თავი I: ხედვა და მისია ....................................................................................................................... 3 თავი II: სტრატეგიული მიმართულებები ...................................................................................... 4 ცნობიერების ამაღლება და განათლება ............................................................................... 4 კულტურაზე წვდომა და კულტურული მრავალფეროვნება ......................................... 10 კულტურის და...

ბლოგი

ტესტი

თვითმმართველობის ისტორია