ქალაქიმოსახლეობა (ადამიანი)
თბილისი1,152,000
ბათუმი180,000
რუსთავი138,000
ფოთი47,149
ქუთაისი192,500