წინადადებები თელავის, მცხეთის , გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურის, ოზურგეთისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შესახებ

საქართველოს რეგიონალური განვითარების სამთავრობო კომისიას დოკუმენტი მოამზადა დამოუკიდებელ ავტორთა ჯგუფმა დავით ლოსაბერიძის, კონსტანტინე კანდელაკის, მამუკა აბულაძის, ნოდარ კაპანაძის, დავით ჭიჭინაძის, მიხეილ ჩიტაძის, თემურ თორდინავას, პაატა ჩხეიძისა და გაბრიელ მაზმიშვილის შემადგენლობით.

 

წინადადებები თელავის, მცხეთის , გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურის, ოზურგეთისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შესახებ

მსგავსი სიახლეები