ლანჩხუთში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საკითხზე ტრენინგი ჩატარდა

120

ლანჩხუთში ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისა და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისთვის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების თემაზე ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგი მიზნად ისახავდა მოქალაქეთა მონაწილეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის მოდელებისა და ფორმების სწავლება იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტმა შეძელოს მომდევნო წლებში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვა.

გარდა ამისა, ტრენინგის მიმდინარეობისას მონაწილეებმა იმსჯელეს ადგილობრივი თვითმმართველობის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ფორმებზე, რომლებიც შესაცვლელია, ვინაიდან ხშირად, არასწორი ფორმების გამო, მოქალაქეთა ჩართულობას თვითმმართველობის განხორციელებაში ვერ უზრუნველყოფს.

ტრენინგი გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის – “მოქალაქეთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში” – ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციამ – “საქართველოს მედია-კლუბმა” ჩაატარა.

პროექტი მიზნად ისახავს საპილოტე 10 მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სწავლებას, აგრეთვე, თვითმმართველობების ჩართულობით, შესაფერისი მოდელის შერჩევას, რომლითაც მომდევნო წლებში მონაწილეობითი ბიუჯეტის პრაქტიკა დაინერგება.