თბილისის მეტროპოლიტენი: გამოწვევები, შესაძლებლობები და პერსპექტივები

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის შიდასაქალაქო მობილობის სისტემაში მეტროპოლიტენის ეფექტურობის ზრდისკენ მიმართულ რეკომენდაციათა ერთობლიობას. იგი მოცემულ საკითხთან დაკავშირებული უფრო დეტალური დოკუმენტის წინასწარი მოკლე ვერსიაა. მისი უმთავრესი ფუნქციაა, დაინტერესებულ მხარეებს გააცნოს კვლევის წინასწარი შედეგები და მიიღოს რეკომენდაციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საბოლოო დოკუმენტის მომზადების პროცესში.

დოკუმენტი მომზადებულია თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებული დეპუტატის ალექსანდრე ელისაშვილისა და „ურბანული ლაბორატორიის“ მიერ.

პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ის საელჩოს მიერ. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის თვალსაზრისს.

ავტორები: გიორგი ბაბუნაშვილი ალექსანდრე თარგამაძე გიორგი გვასალია ვახტანგ კაშმაძე

კვლევა – თბილისის მეტროპოლიტენი -გამოწვევები, შესაძლებლობები და პერსპექტივები

მსგავსი სიახლეები