კვლევა – “2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგები”

„სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა“ კვლევის  – „2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგები“ ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა.

ანგარიში  მოიცავს  2014 წელს განხორციელებული ცვლილებებით  შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტების (შვიდი თვითმმრთველი ქალაქი და თემი –  ზუგდიდი, ოზურგეთი, ამბროლაური, გორი, ახალციხე, მცხეთა და თელავი)  საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასებას. კერძოდ, რა შედეგები მოჰყვა 2014 წელს ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნას, როგორ იმუშავეს ახალი თვითმმართველი ერთეულების ორგანოებმა, როგორ განკარგეს საკუთარი საბიუჯეტო სახსრები და რა დადებითი/უარყოფითი ძვრები მოხდა მოქალაქეთა მუნიციპალური სერვისებით უზრუნველყოფის კუთხით.

იხილეთ კვლევა სრულად

მსგავსი სიახლეები