№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

229

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი