№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

355

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი