№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

434

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი