№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

297

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი