№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

61

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი