№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

226

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი