№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

165

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი