№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

381

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი