№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

33

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი