№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

188

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი