№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

101

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი