№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

149

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი