№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

244

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი