№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მსგავსი სიახლეები