№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

110

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი