№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მსგავსი სიახლეები