№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

106

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი