№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მსგავსი სიახლეები