№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

102

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი