№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მსგავსი სიახლეები