№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

137

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი