№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მსგავსი სიახლეები