№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

89

№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი