სამოქალაქო მონაწილეობის ფორმები საქართველოს სოფლებში ფოკუს ჯგუფების ანგარიში წინასიტყვაობა

თვითმმართველობის რეფორმის წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობაა საზოგადოების ჩართულობის მაღალი ხარისხი ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში. მომავალში თვითმმართველობის რეფორმა გულისხმობს საზოგადოების მონაწილეობის წახალისების მიზნით რიგი მექანიზმების შემოღებას.

საჭიროებების გამოვლენისა და სამომავლო სტრატეგიის უკეთ განსაზღვრის მიზნით ჩატარდა თვისებრივი კვლევა საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში. ამ  სოფლებში თვითმმართველობაში მონაწილეობისა და ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების გავრცელებული პრაქტიკების შესახებ ინფორმაცია ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის საშუალებით არის მიღებული. წარმოდგენილი ანგარიში ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების შედეგებს ასახავს.

იხილეთ სრული ტექსტი

მსგავსი სიახლეები