როგორი იყო თვითმმართველობის განვითარების ტენდენციები თბილისსა და რეგიონებში 1991-2012წწ.

659

როგორი იყო თვითმმართველობის განვითარების ტენდენციები თბილისში და რეგიონებში 1991-2012 წლებში.

ავტორები: ლევან ალაფიშვილი, კოტე კანდელაკი, ირაკლი კობახიძე, მიხეილ კუკავა, დავით ლოსაბერიძე, ალექსანდრე სვანიშვილი.

იხილეთ ანგარიში სრულად