წერეთლის გამზირი და მარჯანიშვილის მოედანი – შავი წერტილები თბილისის რუკაზე

37

წერეთლის გამზირი და მარჯანიშვილის მოედანი – შავი წერტილები თბილისის რუკაზე. ეს ის ორი ადგილია დედაქალაქში, სადაც ჰაერი ყველაზე მეტად არის დაბინძურებული. თუ დედაქალაქის მონაცემებს მსოფლიოს სხვა ქალაქებს შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ თბილისში ჰაერის დაბინძურების დონე მიუნჰენისას უტოლდება.