რა არის სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

227

რა არის სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა არის სოფლის მოსახლეობის უფლება და შესაძლებლობა საერთო კრების მეშვეობით მართოს საერთო ქონება და ქმედითი მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში სოფლის საზოგადოებრივმა თვითმმართველობამ უნდა უზრუნველყოს სოფლის შენარჩუნება-განვითარების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისა და საზოგადოების მართვაში (გადაწყვეტილების მიღების პროცესში) ჩართულობა.