№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№25 წალკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№25 წალკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№19 თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№19 თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

მეტის წაკითხვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს არჩევნების შედეგები – №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა