№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№25 წალკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№25 წალკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№19 თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№19 თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

მეტის წაკითხვა