№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი მეორე ტური – №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი მეორე ტური – №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა

№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეტის წაკითხვა