საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025

სტრატეგიის მიზანი “საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025”-ის მიზანია ისეთი გზამკვლევის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურიზმის მდგრად განვითარებას, მიღებული შემოსავლების გაზრდასა და

მეტის წაკითხვა

კულტურის სტრატეგია – 2025

სარჩევი: თავი I: ხედვა და მისია ……………………………………………………………………………………………………….. 3 თავი II: სტრატეგიული მიმართულებები ………………………………………………………………………….. 4 ცნობიერების ამაღლება და განათლება ……………………………………………………………………. 4

მეტის წაკითხვა

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020 სამოქმედო გეგმა დადგენილება მოკლე მიმოხილვა

მეტის წაკითხვა

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

რაჭა-ლეჩხუმი – ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: რაჭა-ლეჩხუმი – ქვემო სვანეთის  რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის 

მეტის წაკითხვა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის

მეტის წაკითხვა

იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის

მეტის წაკითხვა

გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის

მეტის წაკითხვა

კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

თვითმმართველი ქალაქების თემებთან გაერთიანების შესახებ დადგენილება არჩევნების დანიშვნის დღეს ამოქმედდება

საქართველოს პარლამენტმა 15 ივნისს კენჭი უყარა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც, ქვეყანაში 7 თვითმმართველი ქალაქი – თელავი, გორი, ახალციხე, ოზურგეთი, ზუგდიდი, მცხეთა

მეტის წაკითხვა

რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმები

გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017 წლის სამოქმედო გეგმა გურიის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები: • საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება;

მეტის წაკითხვა

საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის – საქართველოს მთავრობის განკარგულება

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №223 2013 წლის 1 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014

მეტის წაკითხვა

ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ეროვნული სტრატეგია – 2004

დოკუმენტი მომზადებულია ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის მიერ. გამოცემულია საქართველოში ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიუროს მიერ 2004 წელს. იხილეთ დოკუმენტი სრულად: ადგილობრივი თვითმმართველობის

მეტის წაკითხვა