კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ დოკუმენტი: კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

მეტის წაკითხვა

თვითმმართველი ქალაქების თემებთან გაერთიანების შესახებ დადგენილება არჩევნების დანიშვნის დღეს ამოქმედდება

საქართველოს პარლამენტმა 15 ივნისს კენჭი უყარა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც, ქვეყანაში 7 თვითმმართველი ქალაქი – თელავი, გორი, ახალციხე, ოზურგეთი, ზუგდიდი, მცხეთა

მეტის წაკითხვა

რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმები

გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017 წლის სამოქმედო გეგმა გურიის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები: • საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება;

მეტის წაკითხვა

საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის

საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის სრული ტექსტი

მეტის წაკითხვა

საქართველოს მთავრობის განკარგულება

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №223 2013 წლის 1 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014

მეტის წაკითხვა