დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის (2019-2025) პროექტი – ბოლო სამუშაო ვერსია

წინა სტატია სტრატეგია მომზადებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ. რას ითვალისწინებს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია: 1. შესავალი ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 2.

მეტის წაკითხვა

ექსპერტების შეთავაზება მთავრობას – ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის ძირითადი მიმართულებები

შემდეგი სტატია როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობა დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიაზე (2018-2025) მუშაობს. შექმნილია სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც სტრატეგიის სხვადასხვა მიმართულებაზე საკუთარ წინადადებებს

მეტის წაკითხვა

საკანონმდებლო ცვლილებებათა პროექტი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში”

საკანონმდებლო ცვლილებით, მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება მმართველი საბჭოები, რომლებიც აღმასრულებელი ფუნქციებით აღიჭურვება, ხოლო მუნიციპალიტეტის მერებს პირველი მოადგილის, მოადგილეებისა და მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთა თანამდებობაზე დასანიშნად

მეტის წაკითხვა

“თვითმმართველობის კოდექსთან” ერთად, ცვლილებები დამატებით 20 კანონში შევა

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების

მეტის წაკითხვა

მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის პაკეტი

საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა 14 მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი. საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” მე-10 მუხლის

მეტის წაკითხვა

რა ცვლილებები იგეგმება საქართველოს კონსტიტუციაში თვითმმართველობის კუთხით

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  თავი პირველი. ზოგადი დებულებები მუხლი 7. ტერიტორიული მოწყობის საფუძვლები საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო

მეტის წაკითხვა

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი № ’’—’’ 2013 წლის ’’—’’ თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი

მეტის წაკითხვა