პარკის მეორე მხარეს შუშები გაცილებით მეტადაა დაზიანებული