გრიგოლ ნემსაძე, პაატა მხეიძე და რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა